zaloguj się   |    mapa strony   |

Projekt szkoleniowy

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Opolu zapraszają wszystkie osoby pracujące na podstawie umowy o pracę i zamieszkałe na terenie województwa opolskiego do udziału w projekcie szkoleniowym

Nowoczesny pr@cownik.
Podnoszenie kwalifikacji pracowników województwa opolskiego.

Uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek są bezpłatne

W ramach projektu przewidziane są szkolenia z zakresu wykorzystania technik komputerowych(ICT) w pracy zawodowej i w domu dla wszystkich osób zatrudniowych na podstawie umowy o pracę oraz szkolenia w zakresie zmian organizacji pracy szkoły i nowej podstawy programowej dla pracowników oświaty.

Szczegółowych informacji udzielają:

  • szkolenia informatyczne dla osób pracujących:
    Stanisław Rożniatowski i Wojciech Błaszczyk, WODIiP Opole
  • szkolenia metodyczne dla dyrektorów i nauczycieli:
    Zbigniew Babski, WOM Opole

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach i zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na ich temat.

Opolskie! Tutaj zostaję! Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Europejski Fundusz Społeczny Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, w ramach działania 2.1 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami Regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie oraz z budżetu państwa.

Wersja do druku